Misja Rodzina

about-me

Misja Rodzina to projekt, który powstał w 2012 roku z inicjatywy kilku osób, pracujących jako wolontariusze w Peru. Zakłada współpracę świeckich (osób samotnych, rodzin itp.) w działaniach misyjnych (zarówno w kraju, jak i na misjach – w naszym wypadku Polska i Peru). Głównym celem jest ewangelizacja poprzez różnego rodzaju aktywności oratorium, katecheza, Dom dla Dzieci i Młodzieży, nauczanie w szkole, zbiórki itp.). Wszystko to w duchu Świętego Jana Bosco i pedagogiki salezjańskiej, po formacji której jesteśmy.

Misja Rodzina to świadectwo codziennego życia i towarzyszenie mieszkańcom, głownie dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych, to niesienie pomocy w formie dachu nad głową, pożywienia, zapewnienia podstawowej edukacji.

Aby utrzymać się na misjach oraz rozwijać projekty na rzecz peruwiańskich dzieci i młodzieży, wsparcia można udzielać MODLITWĄ, CZYNAMI DOBRA oraz FINANSOWO (szczegoły w zakładce Pomagaj)


Jeżeli wy kochacie to, co kocha młodzież,
to młodzież będzie kochać to, co wy kochacie.

Święty Jan Bosco


Administracja strony

Wszelkie uwagi techniczne i graficzne dotyczące strony prosimy kierować na adres mailowy: ala.cyganik@hotmail.com. W temacie wiadomości prosi się o wpisanie klauzuli [strona www:misjarodzina].